Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/2019

Decret 4/2019, de 25 de gener, de modificació del Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA