Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/01/2006

Decret 4/2006, de 27 de gener de 2006, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per a impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 4/2006, de 27 de gener de 2006, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l’obtenció de determinades acreditacions professionals, i l’autorització i acreditació d'entitats de formació per a impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors BOIB núm. 015 de 2006

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2006, de rectificació d'una errada observada en l'apartat 2 del punt k de l'annex I del decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i l'acreditació d'entitats de formació per a impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors, publicat en el BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2006 BOIB núm. 100 de 2006

Per a més informació podeu descarregar el següent document