Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/01/1991

Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions i del procediment d'admissió a les guarderies infantils dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social

MENORS I FAMÍLIA

Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions i del procediment d'admissió a les guarderies infantils dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social BOCAIB núm. 018 de 1991

Afectat per:

Decret 23/1999, de 19 març, pel qual es modifica el Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions i del procediment d'admissió a les guarderies infantils dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social BOCAIB núm. 040 de 1999

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015