Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/1986

Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'Avaluació d'Impacte Ambiental

MEDI AMBIENT

Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'Avaluació d'Impacte Ambiental BOCAIB núm. 5 de 1986

Afectat per:

Ordre del president de les Illes Balears sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'article 8 de l'annex i del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOCAIB núm. 115 Ext. de 1999

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) del annex I del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 103 de 2003

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) de l'annex i del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 166 de 2003

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) de l'annex I del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 049 de 2004

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) de l'annex i el decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 108 de 2004

Decret 85/2004, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 4/1986, de 23 de gener d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 139 de 2004

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) de l'annex i del decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental BOIB núm. 069 de 2006

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears BOIB núm. 133 de 2006

Resolució del conseller de Medi Ambient sobre la pròrroga dels terminis per emetre els informes de l'apartat 8.1 h) de l'annex i del Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental, en els expedients que actualment s'estan tramitant a la Comissió Balear de Medi Ambient d'acord amb el Decret 4/1986 BOIB núm. 098 de 2007