Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/11/2011

Decret 35/2011, d'11 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l'exercici del protectorat de les fundacions en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 35/2011, d'11 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l'exercici del protectorat de les fundacions en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 176 de 2011

Afectat per:

Decret 13/2013, de 6 de juny , del president de les Illes Balears, pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2013