Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/04/1990

Decret 32/1990, de 5 d'abril, que modifica el Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen les Comissions de Patrimoni Històric-Artístic

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CULTURA

Decret 32/1990, de 5 d'abril, que modifica el Decret 54/1986, de 10 de juny, pel qual es regulen les Comissions de Patrimoni Històric-Artístic BOCAIB núm. 50 de 1990

Afectat per:

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears BOCAIB núm. 165 de 1998