Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/01/2013

Decret 3/2013, de 25 de gener de 2013, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

BOIB núm. 013, de 26 de gener de 2013

Afectat per:

Correcció d’errades advertides en la publicació del Decret 3/2013, de 25 de gener de 2013, de modificació del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears i del Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 019, de 7 de febrer de 2013