Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/10/2011

Decret 29/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 29/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 168 de 2011

Afectat per:

Decret 15/2012, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 29/2011, de 28 d'octubre, de designació de representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control que preveu el conveni de col·laboració, en el marc de les inversions estatutàries, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears BOIB núm. 93 de 2012

Decret 25/2012, de 15 d'octubre, del president de les Illes Balears, de modificació del 29/2011, de 28 d'octubre, del president de les Illes Balears, de designació de representants en la Comissió prevista en el conveni subscrit el 12 d'abril de 2010, en matèria d'inversions estatutàries, amb el Consell de Mallorca per al desenvolupament de les inversions de l'Estat BOIB núm. 154 de 2012 

Decret 14/2013, de 6 de juny del president de les Illes Balears, pel qual es deixen sense efectes determinats decrets de nomenament de representants l'Administració de la Comunitat Autònoma en diverses comissions de seguiment de convenis signats amb els consells insulars i amb l'Estat en matèria d'inversions estatutàries BOIB núm. 082 de 2013