Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/03/1986

Decret 26/1986, de 6 de març, sobre reserva de vivendes de protecció oficial de promoció privada per a minusvàlids

HABITATGE

Decret 26/1986, de 6 de març, sobre reserva de vivendes de protecció oficial de promoció privada per a minusvàlids BOCAIB núm. 9 de 1986

Afectat per:

Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques BOCAIB núm. 115 de 1994