Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

04/12/2009

Decret 24/2009, de 4 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'encomana transitòriament el despatx dels assumptes de la Conselleria de Turisme a un altre membre del Govern

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 24/2009, de 4 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’encomana transitòriament el despatx dels assumptes de la Conselleria de Turisme a un altre membre del Govern BOIB núm. 177 Ext. (500) de 2009