Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/01/2007

Decret 2/2007 de 12 de gener, d'atribució al Consorci del Joc Hípic de Menorca l'organització, l'explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot a l'illa de Menorca i totes les activitats que hi estiguin vinculades

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 2/2007 de 12 de gener, d’atribució al Consorci del Joc Hípic de Menorca l’organització, l’explotació i la gestió de les apostes hípiques externes, els jocs de promoció del trot a l’illa de Menorca i totes les activitats que hi estiguin vinculades BOIB núm. 010 de 2007

Afectat per:

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012