Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/03/2011

Decret 21/2011, de 25 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 2011

ELECCIONS

BOIB núm. 45 de 2011 

Afectat per:

Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa BOIB núm. 036 de 2015