Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/1990

Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del Descobriment d'Amèrica

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del Descobriment d'Amèrica BOCAIB núm. 29 de 1990

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015