Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/02/1995

Decret 18/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de transport marítim

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 18/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de transport marítim BOCAIB núm. 32 de 1995