Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

01/03/2003

Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca amb arts menors a les Aigües interiors de les Illes Balears

CAÇA I PESCA

BOIB núm. 28, d'1 de març de 2003

Afectat per:

Decret 118/2005, de 18 de novembre, pel qual es modifica el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca amb arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears BOIB núm. 177, de 24 de novembre de 2005

Decret 25/2023, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d’arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears BOIB núm. 57, de 4 de maig de 2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document