Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/1990

Decret 17/1990, de 8 de febrer, pel qual se cedeix al Consell Insular d'Eivissa-Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria de cultura, educació i esports.

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 17/1990, de 8 de febrer, pel qual se cedeix al Consell d'Eivissa-Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria de cultura, educació i esports BOCAIB núm. 22 de 1990

Afectat per:

Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport BOCAIB núm. 159 de 1994