Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/02/1984

Decret 17/1984, de 23 de febrer, d'establiment de les normes sobre concessió de subvencions per a activitats esportives

ESPORTS I LLEURE

Decret 17/1984, de 23 de febrer, d'establiment de les normes sobre concessió de subvencions per a activitats esportives BOCAIB núm. 5 de 1984

Afectat per:

Decret 133/1984, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Decret 17/1984, de 23 de febrer, d'establiment de les normes de concessió de subvencions per a activi dades esportives BOCAIB núm. 19 de 1984

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015