Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/04/2016

Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 45 de 2016

Afectat per:

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Decret 4/2019, de 25 de gener, de modificació del Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears BOIB núm. 12 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document