Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 16/1990, de 25 de gener, de convocatòria d'ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d'investigació

AJUTS I SUBVENCIONS \ EDUCACIÓ

Decret 16/1990, de 25 de gener,  de convocatòria d'ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d'investigació BOCAIB núm. 29 de 1990

Afectat per:

Correcció d’errors advertits en el Decret 16/1990, de 25 de gener,  de convocatòria d’ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d’investigació BOCAIB núm. 51 de 1990