Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/02/1988

Decret 16/1988, de 25 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 16/1988, de 25 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 031 de 1988

Afectat per:

Decret 38/1989, de 31 de març, pel qual es modifiquen la composició del Consell Superior d'Acció Social, la Comissió de Coordinació d'Acció Social i la Comissió Territorial sobre Drogues de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 050 de 1989

Decret 33/1995, de 23 de març, pel qual es modifica la composició de la Comissió de Coordinació d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 042 de 1995

Decret 73/1997, de 21 de maig, pel qual es modifica el Decret 33/1995, de 23 de març, de modificació del Decret 16/1988, de 25 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 072 de 1997 

Decret 97/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears BOIB núm. 004 de 2010