Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/03/2016

Decret 15/2016, d'11 de març, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d'abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 15/2016, d'11 de març, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d'abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular BOIB núm. 033 de 2016