Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/02/1986

Decret 15/1986, de 27 de febrer, d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TELEVISIÓ I RADIO

Decret 15/1986, de 27 de febrer, d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears BOCAIB núm. 9 de 1986

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015