Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2001

Decret 147/2001,de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 147/2001,de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Afectat per:

Decret 57/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 147/2001, de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears BOIB núm. 048 de 2002

Decret 115/2002, 13 de setembre, pel qual es modifica el Decret 147/2001, de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears, modificat pel Decret 57/2002, de 12 d'abril BOIB núm. 113 de 2002

Decret 156/2003, d'1 d'agost, pel qual es modifica el decret 147/2001, de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears, modificat pels decrets 57/2002, de 12 d'abril i 115/2002, de 13 de setembre BOIB núm. 112 de 2003

Decret 94/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Decret 147/2001, de 21 de desembre, de creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears BOIB núm. 163 de 2004  

Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears BOIB núm. 056 de 2015

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document