Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2001

Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen la formació, l'ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

POLICIA LOCAL \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen la formació, l'ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Afectat per:

Decret 69/2004, de 9 de juliol, pel qual es modifica la normativa reguladora de les policies locals de les Illes Balears en matèria d'organització, uniformitat, formació, ingrés, promoció i mobilitat BOIB núm. 098 de 2004 

Decret 66/2006, de 21 de juliol, de modificació del Decret 72/1989, de 6 de juliol, de bases i exercicis per a l'ingrés en les diverses categories de la policia local de les Illes Balears, i del Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen la formació, l'ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 102 de 2006

Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2007

Decret 100/2012, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris de revalidació i actualització dels diplomes de cursos d'aptitud dels policies locals BOIB núm. 183 de 2012

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 067 de 2015

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document