Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/03/1987

Decret 14/1987, de 5 de març, de creació i regulació de l'Arxiu Administratiu General del Govern Balear

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 14/1987, de 5 de març, de creació i regulació de l'Arxiu Administratiu General del Govern Balear BOCAIB núm. 037 de 1987

Afectat per:

Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental BOIB núm. 131 de 2010