Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/12/2001

Decret 140/2001, de 14 de desembre de 2001, pel qual es regula l'adscripció, la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 140/2001, de 14 de desembre de 2001, pel qual es regula l’adscripció, la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears BOIB Núm. 155 de 2001

Afectat per:

Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 186 de 2009