Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/12/2001

Decret 136/2001, de 14 de desembre, d'assumpció i distribució de les competències transferides per l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i de la formació

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 136/2001, de 14 de desembre, d’assumpció i distribució de les competències transferides per l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de gestió del treball, de l’ocupació i de la formació BOIB núm. 155 de 2001

Afectat per:

Decret 7/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 136/2001, de 14 de desembre, d'assumpció i distribució de les competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i la formació BOIB núm. 029 de 2012

Per a més informació podeu descarregar el següent document