Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1994

Decret 135/1994, de 29 de desembre, pel qual s'aproven les bases que han de regir el concurs convocat conjuntament pel Govern Balear i l'Ajuntament de Ciutadella per a l'actuació urbanística en els sectors de sòl urbanitzable no programat C-2 i C-3, i el projecte i construcció d'un dic exterior al port de Ciutadella

TERRITORI I URBANISME

Decret 135/1994, de 29 de desembre, pel qual s'aproven les bases que han de regir el concurs convocat conjuntament pel Govern Balear i l'Ajuntament de Ciutadella per a l'actuació urbanística en els sectors de sòl urbanitzable no programat C-2 i C-3, i el projecte i construcció d'un dic exterior al port de Ciutadella BOCAIB núm. 017 de 1995

Afectat per:

Correcció d'errors advertits en el Decret 135/1994, de 29 de desembre, publicat en el BOCAIB núm. 17, de 9 de febrer de 1995, pel qual s'aproven les bases que han de regir el concurs convocat conjuntament pel Govern Balear i l'Ajuntament de Ciutadella per a l'actuació urbanística en els sectors de sòl urbanitzable no programat C-2 i C-3, i el projecte i construcció d'un dic exterior al port de Ciutadella BOCAIB núm. 035 de 1995