Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1994

Decret 134/1994, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el règim de suport del Govern Balear als socis partícips i al Fons de provisions tècniques de les Societats de Garantia Recíproca

ECONOMIA I EMPRESA

Decret 134/1994, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el règim de suport del Govern Balear als socis partícips i al Fons de provisions tècniques de les Societats de Garantia Recíproca BOCAIB núm. 005 de 1995

Afectat per:

Decret 129/1997, de 24 d'octubre, de modificació de l'art. 3 del Decret 134/1994, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el règim de suport del Govern Balear als socis partícips i al Fons de Provisions Tècniques de les Societats de Garantia Recíproca BOCAIB núm. 138 de 1997

Decret 122/2000, de 1 de setembre, pel qual es regulen les aportacions al fons de provisions tècniques de les societats de garanties recíproques i el suport als socis partícips per les Conselleries del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 112 de 2000