Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/12/2001

Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001

HISENDA I PRESSUPOSTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001 BOIB Núm. 152 de 2001

Afectat per:

Decret 21/2002, de 15 de febrer, de modificació del Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001 BOIB núm. 022 de 2002

 

Decret 68/2002, de 10 de maig, de modificació del Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001 BOIB núm. 058 de 2002

 

Correcció d'errades del Decret 68/2002, de 10 de maig, de modificació del Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001 BOIB núm. 072 de 2002

Decret 136/2002, de 15 de novembre, de modificació del Decret 133/2001, de 7 de desembre, pel qual es regula un règim d'ajudes per pal·liar els efectes del temporal de pluja i vent del mes de novembre de 2001 BOIB núm. 140 de 2002