Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/11/2001

Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures reguladores en matèria de joc

JOC

 BOIB núm. 147 de 2001

Afectat per:

Correcció d'errades del Decret 132/2001, de 30 de novembre, de Mesures Reguladores en Matèria de Joc (BOIB núm. 147, de 8 de desembre de 2001) BOIB núm. 68 de 2002

 

Decret 150/2002, de 20 de desembre, de normes complementaries en matèria de joc BOIB núm. 156 de 2002

 

Decret 84/2004, de’1 d’octubre, sobre Règim Jurídic de les sales de joc BOIB núm. 139 de 2004

 

Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc BOIB núm. 039 de 2006  

 

Acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2006, de correcció d'errades materials de les versions en castellà i en català del decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc BOIB núm. 062 de 2006

 

Decret 103/2006, d’1 de desembre, sobre mesures tècniques de les màquines de joc de tipus B BOIB núm. 175 de 2006

 

Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc BOIB núm. 136 de 2009

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 71 de 2019

Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 71 de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document