Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

01/02/2002

Decret 13/2002, d'1 de febrer, pel qual es reorganitza i es regula l'empresa pública per a la promoció de l'oferta turística balear sota la nova denominació d'Entitat del Turisme de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 13/2002, d'1 de febrer, pel qual es reorganitza i es regula l'empresa pública per a la promoció de l'oferta turística balear sota la nova denominació d'Entitat del Turisme de les Illes Balears BOIB núm. 016 de 2002

Afectat per:

Correcció d'errades en el Decret 13/2002, d'1 de febrer, pel qual es reorganitza i es regula l'empresa pública per a la promoció de l'oferta turística balear sota la nova denominació d'Entitat del Turisme de les Illes Balears BOIB núm. 062 de 2002

Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 015 de 2004