Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/1997

Decret 13/1997, de 23 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries envers la CAIB en els procediments de contractació que aquesta tramiti

CONTRACTACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 13/1997, de 23 de gener, relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries envers la CAIB en els procediments de contractació que aquesta tramiti BOCAIB núm. 017 de 1997 

Afectat per:

Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 141 de 2000

Per a més informació podeu descarregar el següent document