Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/01/1994

Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les ajudes públiques a favor de les comunitats balears radicades a l'exterior i de les entitats associatives per al foment de la participació ciutadana

AJUTS I SUBVENCIONS \ IMMIGRACIÓ

Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les ajudes públiques a favor de les comunitats balears radicades a l'exterior i de les entitats associatives per al foment de la participació ciutadana BOCAIB núm. 020 de 1994

Afectat per:

Correcció d'error advertit en la publicació del Decret 13/1994, de 27 de gener BOCAIB núm. 031 de 1994

Decret 97/1994, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les ajudes públiques en favor de les comunitats balears a l'exterior i d eles entitats associatives per al foment de la participació ciutadana BOCAIB núm. 117 de 1994

Decret 170/1996, de 9 d'agost, de modificació del Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les ajudes públiques en favor de les comunitat balears radicades a l'exterior i de les entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, i del Decret 97/1994, de 7 de setembre, que el modificava BOCAIB núm. 108 de 1996

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015