Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/02/1986

Decret 13/1986, de 13 de febrer, d'aprovació de la nova ordenació dels Campaments de Turisme a les Illes Balears

TURISME

Decret 13/1986, de 13 de febrer, d'aprovació de la nova ordenació dels Campaments de Turisme a les Illes Balears BOCAIB núm. 8 de 1986

Afectat per:

Correcció d'errada BOCAIB núm. 9 de 1986

Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s'estableixen la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable d'inici de les activitats turístiques BOIB núm. 143 de 2009