Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/12/2001

Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

BOIB núm. 147, de 8 de desembre de 2001

Afectat per:

Decret 105/2002, de 2 d'agost, pel qual es modifiquen els decrets 32/2002, de 8 de març, de creació de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears i el 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears BOIB núm. 095 , de 8 d'agost de 2002 

Decret 10/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears BOIB núm. 019, de 7 de febrer de 2004  

Decret 34/2020, de 23 de novembre, pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s’inclouen les varietats Esperó de gall, N. Callet negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears BOIB núm. 199, de 24 de novembre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document