Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1994

Decret 131/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajuts per a la realització de projectes de protecció ambiental i estalvi energètic en l'àmbit d'aplicació del PRIB

MEDI AMBIENT \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 131/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajuts per a la realització de projectes de protecció ambiental i estalvi energètic en l'àmbit d'aplicació del PRIB BOCAIB núm. 005 de 1995

Afectat per:

Decret 57/1996, de 23 de maig, pel qual es modifica el Decret 131/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajuts per a la realització de projectes de protecció ambiental i estalvi energètic en l'àmbit d'aplicació del PRIB BOCAIB núm. 64 Ext. de 1996

Decret 96/1997, d'11 de juliol, pel qual es deroguen els decrets 10/1993, d'11 de febrer, d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació energètics, i aprofitament de recursos energètics renovables, i 131/1994, de 29 de desembre, que regula la concessió d'ajudes en matèria de protecció mediambiental i estalvi energètic, així com l'ordre de la Conselleria de Comerç i Indústria de 20 de març de 1996 que el desenvolupa BOCAIB núm. 093 de 1997