Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1994

Decret 129/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajuts econòmics destinats a la realització d'accions formatives i d'assessorament en l'àmbit d'aplicació del PRIB

AJUTS I SUBVENCIONS \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 129/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajuts econòmics destinats a la realització d'accions formatives i d'assessorament en l'àmbit d'aplicació del PRIB BOCAIB núm. 005 de 1995

Afectat per:

Decret 55/1996, de 23 de maig, pel qual es modifica el Decret 129/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d’ajuts econòmics destinats a la realització d’accions formatives i d’assessorament en l’àmbit d’aplicació del PRIB BOCAIB núm. 64 Ext. de 1996

Decret 174/1996, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 121 de 1996