Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/1994

Decret 127/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al sector industrial, comercial i de serveis a la zona en declivi industrial objectiu 2, Es Raiguer

AJUTS I SUBVENCIONS \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 127/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al sector industrial, comercial i de serveis a la zona en declivi industrial objectiu 2, Es Raiguer BOCAIB núm. 005 de 1995

Afectat per:

Correcció d'errors advertits en el Decret 127/1994, de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al sector industrial, comercial i de serveis en la zona en declivi industrial Objectiu 2, «Es Raiguer» BOCAIB núm. 026 de 1995

Decret 5/1995, de 26 de gener, pel qual es modifica el Decret 127/1994m de 29 de desembre, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al sector industrial, comercial i de serveis a la zona en declivi industrial Objectiu 2, "es Raiguer" BOCAIB núm. 016 de 1995

Decret 16/1996, de 8 de febrer, pel qual es dicten noves normes amb relació a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les ajudes a què es refereix el Decret 127/1994, de 29 de desembre BOCAIB núm. 020 de 1996

Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s'estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears BOCAIB núm. 029 de 1997