Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/12/2010

Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere BOIB núm. 191 de 2010

Afectat per:

Decret 46/2015, de 22 de maig de 2015, de modificació del Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere BOIB núm. 077 de 2015

Per a més informació podeu descarregar el següent document