Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/12/1994

Decret 123/1994, de 15 de desembre, sobre règim jurídic de les autoritzacions de transport per carretera de viatgers i mercaderies

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 123/1994, de 15 de desembre, sobre règim jurídic de les autoritzacions de transport per carretera de viatgers i mercaderies BOCAIB núm. 159 de 1994

Afectat per:

Decret 43/1998, de 3 d'abril, sobre règim jurídic de les autoritzacions de transport per carretera de passatgers i mercaderies BOCAIB núm. 052 de 1998