Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/1997

Decret 12/1997, de 23 de gener, pel qual s'autoritza provisionalment l'abonament de les retribucions del personal funcionari adscrit al Servei Balear de la Salut, pels conceptes retributius i en les quanties establertes a l'annex de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 27 de novembre de 1996

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 12/1997, de 23 de gener, pel qual s'autoritza provisionalment l'abonament de les retribucions del personal funcionari adscrit al Servei Balear de la Salut, pels conceptes retributius i en les quanties establertes a l'annex de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 27 de novembre de 1996 BOCAIB núm. 017 de 1997

Afectat per:

Decret 89/1997, de 4 de juliol, que regula el règim retributiu i de condicions de treball del personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de treball en el Servei Balear de la Salut BOCAIB núm. 089 de 1997