Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/03/1987

Decret 12/1987, de 5 de març, pel qual es regulen ajudes per a la realització de projectes de disseny

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 12/1987, de 5 de març, pel qual es regulen ajudes per a la realització de projectes de disseny BOCAIB núm. 036 de 1987

Afectat per:

Decret 27/1988, de 24 de març, de modificació parcial del Decret 12/1987, de 5 de març, sobre ajudes per a la realització de projectes de disseny BOCAIB núm. 043 de 1988

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015