Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/01/2009

Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ IMMIGRACIÓ

Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears BOIB núm. 013 de 2009

Afectat per:

Decret 21/2014, de 9 de maig, de modificació del Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears BOIB núm. 064 de 2014


Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164 de 2016

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document