Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/01/2002

Decret 1/2002, de 10 de gener, del president de les Illes Balears, mitjançant el qual es modifica l'Ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació i Cultura

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 1/2002, de 10 de gener, del president de les Illes Balears, mitjançant el qual es modifica l'Ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Educació i Cultura BOIB núm. 010 de 2002