Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/11/2010

Decret 119/2010, de 26 de novembre, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TREBALL

Decret 119/2010, de 26 de novembre, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 173 Ext. de 2010

Afectat per:

Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2015