Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/11/1994

Decret 116/1994, de 22 de novembre, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara Parc Natural s'Albufera de Mallorca, i del Decret 85/1992, de dia 18 de novembre, pel qual es crea el Parc Natural de Mondragó

MEDI AMBIENT

Decret 116/1994, de 22 de novembre, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara Parc Natural s'Albufera de Mallorca, i del Decret 85/1992, de dia 18 de novembre, pel qual es crea el Parc Natural de Mondragó BOCAIB núm. 152 de 1994

Afectat per:

Decret 39/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del parc natural de Mondragó BOIB núm. 035 de 2002

Decret 40/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca BOIB núm. 035 de 2002