Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/11/1994

Decret 115/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula parcialment la concessió de bestretes de salaris o retribucions al personal dels hospitals General i Psiquiàtric transferit a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 115/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula parcialment la concessió de bestretes de salaris o retribucions al personal dels hospitals General i Psiquiàtric transferit a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 152 de 1994

Afectat per:

Correcció d'errades advertides en la publicació del Decret 115/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula parcialment la concessió de bestretes de salaris o retribucions al personal dels hospitals General i Psiquiàtric transferit a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 005 de 1995

Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 160 de 1995