Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/12/1990

Decret 114/1990, de 27 de desembre, regulador de les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE

AJUTS I SUBVENCIONS \ TREBALL

Decret 114/1990, de 27 de desembre, regulador de les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE BOCAIB núm. 9 de 1991

Afectat per:

Decret 63/1992, de 24 de setembre, pel qual es regulen les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de l'FSE BOCAIB núm. 118 Ext. de 1992