Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/11/1994

Decret 113/1994, de 22 de novembre, que modifica el Decret 71/1993, d'1 de juliol, pel qual es reestructura la Comissió Interdepartamental de la Dona

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ DONA

Decret 113/1994, de 22 de novembre, que modifica el Decret 71/1993, d'1 de juliol, pel qual es reestructura la Comissió Interdepartamental de la Dona BOCAIB núm. 152 de 1994

Afectat per:

Decret 109/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen l'organització i el funcionament de l'Institut Balear de la Dona BOIB núm. 096 de 2001